Fagpersonale

 

Denne side er tænkt som en hurtig og direkte indgang til de emner, der primært kan være af interesse for fagpersoner det beskæftiger sig med børn og unge med høretab.

 

Akustik

Her kan du læse om akustiks betydning for børn med høretab

samt om Center for Høretabs tilbud om akustikmålinger

 

Støjkassen

Her kan du læse om Center for Høretabs støjkasse til brug i undervisningen og om hvordan du kan bestille den til låns

 

Materialer / Foldere.

Center for Høretab publicerer en række foldere og materialer.

Alle vores publicerede materialer finder du her.

 

Boganmeldelser

indeholder en række anmeldelser af bøger og materiale

 

Galker test

Er en lyttetest i støj for mindre børn som er udarbejdet af Tale-hørepædagog Eve Galker og Professor dr.med.

Jørgen Lous i samarbejde med Center for Høretab.

 

Netværksgruppen

Omtaler det nære samarbejde Center for Høretab har med TaleHørepædagoger m.v. ved de lokale PPR-kontorer i området

 

Takster

indeholder Center for Høretabs takster på de forskellige tilbud og ydelser.

 

Links.

Henviser til hjemmesider - organisationer, firmaer osv. - der har relation til høretab og beslægtede områder. Center for Høretab er ikke ansvarlig for holdninger og indhold i de opgivne links, og vi vedkender os at listen ikke er komplet.