Links

 

Center for Høretab:

  • er ikke juridisk ansvarlig for indholdet i de links der findes på denne side.
  • er ikke nødvendigvis enige i de holdninger der udtrykkes i de links der findes på denne side.
  • Har ikke prioriteret hverken rækkefølgen eller udvalget af de opgivne links
  • Hævder ikke at listerne med links er komplette, men modtager gerne forslag og rettelser.