STU

FVU

Kursusplan for FVU på CfH

STU på CfH

Indhold

Undervisningen

Forløb

Kommunikation

Boafdeling

Kalender

STU - (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

 

Center for Høretab tilbyder en speciel tilrettelagt uddannelse der er måltilrettelagt for unge med høretab, og som af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, fx unge udviklingshæmmede.

 

Navn:

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov / Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU

 

Varighed: 3 år

Adgangskrav: 9 års skolegang og under 25 år

 

Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

 

STU for unge med høretab

 

STU på Center for høretab er et 3-årigt landsdækkende tilbud for unge med høretab, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdoms- eller voksenuddannelse.

Tilbuddet kan starte efter afsluttet folkeskole og frem til det 25. år

 

Optagelse på STU ved Center for Høretab sker i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen.

En STU på Center for Høretab

starter med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor den unges ønsker, kompetencer og muligheder forsøges afdækket.

Herefter der laves sammen med den unge individuelle uddannelsesplaner for hvordan indholdet i forløbet skal sammensættes.

 

 Den 3-årige STU uddannelse indeholder elementer fra voksenspecialundervisningen kombineret med praktikker og faglige kvalificering indenfor et eller flere fagområder.

Undervisningen -

foregår på små hold, hvor der tages hensyn til den enkeltes indlæringsstrategier og indlæringsform.

Uddannelsen er veludstyret med moderne lærermidler og høreteknisk udstyr og foregår i gode belysnings og visuelt kommunikationsmiljøer.

Desuden hat STU et veludbygget samarbejde med erhvervsskolen

 

I undervisningen er der fokus på at den unge udvikler sig hen mod at kunne deltage så aktivt og selvstændigt som muligt i samfundet.

 

På STU indgår den unge i et elevteam der matcher de faglige og sociale kompetencer. Alle team arbejder på på et mål om uddannelse- eller arbejdsafklaring samt styrkelse og udvikling af sociale kompetencer.

 

Lærerne har stor kompetence i at undervise netop disse typer elever.

Vejledning og praktikker arrangeres og tilrettelægges af lærerne og pædagogerne.

Hold på Merkurvænget 2, 7000 Fredericia

 

Dansk:

Onsdag: 9.00 til 12.00

 

Torsdag: 9.00 til 12.00

 

Matematik:

 

Mandag: 14.15 til 16.30

 

Der er mulighed for at oprette flere hold efter ønske og behov.

Henvendelse til

Skoleleder Oluf Brandt

Mail: oluf.brandt@rsyd.dk

SMS til 29203186

 

Kommunikationen -

fåregår afhængig af den enkelte elevs behov på dansk talesprog, dansk tegnsprog eller talt dansk med støttetegn.

 

Alt personale har gennemgået grunduddannelse i tegnsprog og kan afhængig af eleven og situationen skifte til den sprogkode der er bedst egnet.

Boafdeling for unge

 

I forbindelse med et STU forløb kan der tilbydes et boophold i umiddelbar tilknytning til Center for Høretab.

 

De unge bor på enkeltværelser - de fleste med eget badeværelse.

De unge har en høj grad af medindflydelse på arbejdet i botilbuddet og der afholdes regelmæssige husmøder.

 

Der er tilknyttet en aktivitetsmedarbejder og ungdomsklub. Der er mulighed for at være på egen kost eller spise i det fælles spisehus.

 

Der tages hensyn til specielle kostbehov ud fra religiøse eller andre behov.

 

FVU - Forberedende Voksenundervisning for voksne med høretab -

FVU betyder Forberedende Voksen Undervisning.

Center for Høretab  tilbyder FVU  til personer med høretab.

Tilbuddet henvender sig til voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne.

 

Formålet er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt taleforståelse, regning og basale matematiske begreber.

 

  • FVU består af 2 fag: læsning og matematik. Du bliver bl.a. undervist i at læse fra aviser og blade, skrive e-mails og bruge matematikken i din dagligdag.
  • Forberedende voksenundervisning (FVU) henvender sig til alle, der kan få noget ud af undervisningen.
  • Undervisningen er en specielt tilrettelagt uddannelse der er måltilrettelagt den enkelte person.
  • Undervisningen sker med henblik på videre uddannelse samt for at styrke deres almene forudsætninger for en aktiv medvirken i alle dele af samfundet.
  • Optagelse på FVU ved Center for Høretab sker i samarbejde med bopælskommunen.

 

FVU - Dansk

FVU Matematik

Testning

Hold i Fredericia

Hold i Odense

FVU-Dansk

 

FVU-læsning indeholder : Læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Der er fire trin á 30-60 timer á 60 minutter.

 

Undervisningen opdeles i  både holdundervisning og individuelt tilrettelagt undervisning. Her kan man arbejde med de opgaver, som er interessante og vedkommende.

 

Der er mulighed for at tage trinprøver, men det er ikke et krav.

 

Undervisningen foregår på tegnsprog/tegndansk

FVU-Matematik

 

Har du brug for at genopfriske dine regnefærdigheder, eller synes du at det er svært at forstå regninger og årsopgørelser (skat - el - vand - bank)?

 

Du kan prøve at deltage på et FVU - matematikhold, hvor undervisningen foregår på tegnsprog. Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens ønsker og behov.

 

FVU - matematik har to trin, og man kan afslutte hvert trin med en eksamen.

Testning

 

 Testning kan ske ved henvendelse til:

 

Der testes løbende efter behov.

 

Henvendelse til

Skoleleder Oluf Brandt

Mail: oluf.brandt@rsyd.dk

SMS til 29203186

Hold på Merkurvænget 2, 7000 Fredericia

 

Dansk:

Onsdag: 9.00 til 12.00

 

Torsdag: 9.00 til 12.00

 

Matematik:

 

Mandag: 14.15 til 16.30

 

Der er mulighed for at oprette flere hold efter ønske og behov.

Henvendelse til

Skoleleder Oluf Brandt

Mail: oluf.brandt@rsyd.dk

SMS til 29203186

Hold på Heden 11, 5100 Odense C

 

Dansk

Mandag: 9.00 til 12.00

 

Der er mulighed for at oprette flere hold efter ønske og behov.

 

Henvendelse til

Skoleleder Oluf Brandt

Mail: oluf.brandt@rsyd.dk

SMS til 29203186